C U HỎI THƯỜNG GẶP

Bitcoin Segwit2X là gì?

Làm thế nào để có B2X (Bitcoin2x)?

Khi nào quá trình chia tách sẽ được triển khai và mạng lưới sẽ được bắt đầu hoạt động?

Bao nhiêu Bitcoin Segwit2X [B2X] mà tôi sẽ sở hữu sau khi chia tách?

Liệu số Bitcoin Segwit2X [B2X] sẽ được bổ sung?

Thuật toán đồng thuận là gì?

Việc chia tách sẽ xảy ra ở đâu?

Ưu thế của B2X là gì?

Thiết bị nào có thể được sử dụng để khai thác đồng này?

Có thể giao dịch B2X ở sàn nào?

Khi nào ví B2X khả dụng?

Tôi có thể tìm hiểu mã nguồn của ví ở đâu?

Câu này có ý nghĩa gì: "Tất cả các chủ sở hữu của BTC sẽ không chỉ nhận được B2X với tỷ lệ 1:1, mà còn nhận được một phần Bitcoin Satoshi Nakamoto như một phần thưởng cho sự cam kết của họ đối với việc chia tách này"?

Vậy số coin đã khai thác sẵn thì sao?

Có phải B2X đã được giao dịch trên sàn bitfinex.com?

Các đồng B2X sẽ xuất hiện ra sao?

Tôi có thể xem mã nguồn mở của bạn ở đâu?

Những dịch vụ nào đã hỗ trợ B2X?